Άγγελος ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Άγγελος Χασαπόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από την ίδια Σχολή στο Δημόσιο Δίκαιο. Έχει λάβει εξειδίκευση στο Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ινστιτούτο ReneCassin, Στρασβούργο) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το University College London (UCL), με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και το Δίκαιο της ΕΕ (LLM, in EU and European Public Law).

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί τη δικηγορία τόσο ενώπιον των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά