Μελίνη ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Η Μελίνη Καλογεράκη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία και έλαβε, στη συνέχεια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος (ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές).

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί τη δικηγορία ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά