Πέτρος ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ

Ο Πέτρος Πούγγουρας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και έλαβε, στη συνέχεια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο (ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο). Ακολούθως, έλαβε νέο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου (University College London), με ειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LLM, in Human Rights Law).

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί τη δικηγορία τόσο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά