about_gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η δικηγορική εταιρεία Δελλής & Συνεργάτες ιδρύθηκε και διοικείται από τον Γεώργιο ΔΕΛΛΗ, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Αφού εργάστηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ο Καθηγητής κ. Δελλής επικεντρώθηκε στο εθνικό και Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο στην Ελλάδα, και υλοποίησε το όραμά του να δημιουργήσει μία ομάδα από δικηγόρους νέας γενιάς, με υψηλό επίπεδο προσόντων, εξοικείωση με τα ζητήματα, τις πολιτικές και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδίκευση στο εθνικό και Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο.

Η ομάδα μας είναι εξειδικευμένη στο πεδίο του δημοσίου δικαίου, καλύπτοντας όλους τους επιμέρους τομείς του, όπως ο ανταγωνισμός, το περιβάλλον, οι δημόσιες συμβάσεις και η ρύθμιση των αγορών, ενώ παράλληλα διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην επίλυση διαφορών ενώπιον των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων – περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας – και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε πτυχής του δημοσίου δικαίου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να βοηθάμε τους πελάτες μας σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς τους στα οποία μπορεί να έρχονται σε αλληλεπίδραση με το Κράτος ή κρατικούς οργανισμούς. Δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στο υψηλότερο επίπεδο νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

Το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η σημαντική εμπειρία στην πράξη συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά μας. Κάθε μέρα δεσμευόμαστε να πάμε ακόμα παραπέρα· η πρόκληση για εμάς είναι να κατανοήσουμε το δίκαιο στο πλαίσιο κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη οπτική των κρίσιμων νομικών ζητημάτων, σε συνδυασμό με πρακτικές επιχειρηματικές λύσεις. Αντιμετωπίζουμε την κάθε υπόθεση ως μία μοναδική ευκαιρία να σκεφτούμε δημιουργικά και πρωτοποριακά, προσπαθώντας να αντιληφθούμε και να εκτιμήσουμε τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την παρέμβαση του Κράτους ή στο πλαίσιο της δημόσιας ρύθμισης.

Δεν βλέπουμε, επομένως, το δημόσιο δίκαιο ως περιορισμό ή εμπόδιο. Αντίθετα, θεωρούμε ότι το δημόσιο δίκαιο και οι ρυθμίσεις του αποτελούν έναν καμβά ο οποίος θέτει το πλαίσιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στη συνεχή ανάδειξη ευκαιριών και στην υποστήριξη των πελατών μας μέσω της διαμόρφωσης μίας συνολικής στρατηγικής σε κάθε υπόθεση που χειριζόμαστε.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η δικηγορική εταιρεία Δελλής & Συνεργάτες ιδρύθηκε και διοικείται από τον Γεώργιο ΔΕΛΛΗ, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Αφού εργάστηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ο Καθηγητής κ. Δελλής επικεντρώθηκε στο εθνικό και Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο στην Ελλάδα, και υλοποίησε το όραμά του να δημιουργήσει μία ομάδα από δικηγόρους νέας γενιάς, με υψηλό επίπεδο προσόντων, εξοικείωση με τα ζητήματα, τις πολιτικές και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδίκευση στο εθνικό και Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο.

Η ομάδα μας είναι εξειδικευμένη στο πεδίο του δημοσίου δικαίου, καλύπτοντας όλους τους επιμέρους τομείς του, όπως ο ανταγωνισμός, το περιβάλλον, οι δημόσιες συμβάσεις και η ρύθμιση των αγορών, ενώ παράλληλα διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην επίλυση διαφορών ενώπιον των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων – περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας – και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε πτυχής του δημοσίου δικαίου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να βοηθάμε τους πελάτες μας σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς τους στα οποία μπορεί να έρχονται σε αλληλεπίδραση με το Κράτος ή κρατικούς οργανισμούς. Δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στο υψηλότερο επίπεδο νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

Το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η σημαντική εμπειρία στην πράξη συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά μας. Κάθε μέρα δεσμευόμαστε να πάμε ακόμα παραπέρα· η πρόκληση για εμάς είναι να κατανοήσουμε το δίκαιο στο πλαίσιο κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη οπτική των κρίσιμων νομικών ζητημάτων, σε συνδυασμό με πρακτικές επιχειρηματικές λύσεις. Αντιμετωπίζουμε την κάθε υπόθεση ως μία μοναδική ευκαιρία να σκεφτούμε δημιουργικά και πρωτοποριακά, προσπαθώντας να αντιληφθούμε και να εκτιμήσουμε τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την παρέμβαση του Κράτους ή στο πλαίσιο της δημόσιας ρύθμισης.

Δεν βλέπουμε, επομένως, το δημόσιο δίκαιο ως περιορισμό ή εμπόδιο. Αντίθετα, θεωρούμε ότι το δημόσιο δίκαιο και οι ρυθμίσεις του αποτελούν έναν καμβά ο οποίος θέτει το πλαίσιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στη συνεχή ανάδειξη ευκαιριών και στην υποστήριξη των πελατών μας μέσω της διαμόρφωσης μίας συνολικής στρατηγικής σε κάθε υπόθεση που χειριζόμαστε.