Φίλωνας ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Ο Φίλωνας Αλαβάνος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και έλαβε στη συνέχεια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο (ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο).

Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί τη δικηγορία τόσο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά