Μαρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

H Μαρία Παπαδοπούλου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και έλαβε, στη συνέχεια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ναυτικό Δίκαιο (ΜΔΕ στο Ναυτικό Δίκαιο). Η Μαρία είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί τη δικηγορία τόσο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά